xs
xsm
sm
md
lg

"หมอระวี"คาดพรรคเล็กไม่รับร่าง กม.เลือกตั้ง 10 ฉบับ ย้ำไม่เอาบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ เชื่อว่า ที่ประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง รวม 10 ฉบับ จะมีร่างกฎหมายผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม แต่ในส่วนของพรรคเล็กคาดว่าจะลงมติไม่รับร่างกฎหมายทั้ง 10 ฉบับ แม้จำนวนเสียงของพรรคเล็กจะมีไม่มาก แต่เพื่อเป็นการแสดงจุดยืนในการไม่เห็นด้วยกับการใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ตั้งแต่แรก ซึ่งได้ยื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดินไปแล้ว เพราะการแก้กฎหมายเช่นนี้เป็นการละเมิดสิทธิของพรรคเล็ก และเป็นการแก้เพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองใหญ่ เป็นหลักไม่ใช่เพื่อประชาชนส่วนรวมของประเทศ ทั้งนี้ถ้าผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติไม่ยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญ ตนเองก็จะไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญด้วยตัวเอง