xs
xsm
sm
md
lg

"มนูญ" ร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นศาลฯ ตีความบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ขัด รธน.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ และคณะ ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้พิจารณายื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ กรณีการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ( พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่..) พ.ศ. .... เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และขัดกับหลักการของรัฐธรรมนูญ 2560

นายมนูญ ระบุว่า การมายื่นคำร้องในวันนี้ เพื่อเรียกร้องสิทธิคืนความเป็นธรรมให้ประชาชน เนื่องจากการเสนอร่าง พ.ร.ป. ดังกล่าว มีบทบัญญัติที่ทำให้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนบางส่วนที่ใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ต้องเสียไปโดยไม่ถูกนำมาคำนวณนับเป็นคะแนนที่จะทำให้มี ส.ส.ในส่วนนั้น ซึ่งผิดไปจากหลักการสำคัญและความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญ 2560

ด้านนายอาจณรงค์ พุ่มงาม ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกลาง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ระบุ ประเด็นร้องเรียนเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ มีผู้ร้องเคยยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินไว้แล้ว 3 เรื่อง โดยสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจะทำบันทึกเสนอผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณารับเรื่องไว้ตรวจสอบ และอาจมีการนำไปรวมกับอีก 3 เรื่องที่มีการร้องเรียนก่อนหน้านี้