xs
xsm
sm
md
lg

คกก.ขับเคลื่อนนำสายสื่อสารลงใต้ดินฯ เห็นชอบอนุญาตดำเนินการ 30 รายการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในเขตกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2565 เพื่อให้การดำเนินการนำสายสื่อสารลงดินในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถนนสายต่างๆ เกิดความเป็นระเบียบ และสวยงาม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่ดำเนินการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในเขตกรุงเทพมหานคร และการพิจารณาขออนุญาตดำเนินการต่างๆ บริเวณถนนสายต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณา และเห็นชอบการอนุญาตดำเนินการ ประกอบด้วย การขุดทางเท้าเพื่อย้ายสายใยแก้วนำแสงลงใต้ดิน 1 รายการ การดำเนินก่อสร้างในพื้นผิวจราจรและทางเท้า 3 รายการ ส่วนการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดินและบ่อพัก 16 เส้นทาง อนุญาตดำเนินการ 6 เส้นทาง ไม่อนุญาต 10 เส้นทาง และการก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน 20 เส้นทาง เห็นชอบทั้ง 20 เส้นทาง แต่อย่างไรก็ตามมีบางรายการหรือบางเส้นทางที่จะต้องมีดำเนินการตามเงื่อนไขเพิ่มเติมจึงจะสามารถดำเนินการได้ โดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำชับให้ผู้เกี่ยวข้องได้ติดตามการดำเนินการในส่วนต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด และเมื่อหน่วยงานที่ขออนุญาตดำเนินการได้เข้าพื้นที่ เพื่อดำเนินการตามเนื้องานแล้วให้สำนักงานเขตพื้นที่ติดตามให้ดำเนินการถูกต้องตามที่กำหนด