xs
xsm
sm
md
lg

อุทยานฯ ภูหินร่องกล้าประกาศปิดการท่องเที่ยวภูลมโล ฟื้นฟูระบบนิเวศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สิบตำรวจโท กุลบล พสวัน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ลงนามในประกาศอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ลงวันที่ 23 มกราคม 2565 เรื่อง ประกาศปิดการท่องเที่ยวภูลมโลและยกเลิกประกาศอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าและเรื่อง ห้ามนำยานพาหนะที่อุทยานแห่งชาติมิได้อนุญาตเข้าไปในเขตภูลมโล

เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันต้นนางพญาเสือโคร่ง (ซากุระเมืองไทย) เริ่มผลิใบและดอกร่วงโรยเป็นจำนวนมาก ทำให้ความสวยงามของต้นนางพญาเสือโคร่ง (ซากุระเมืองไทย) ลดน้อยลงและหมดไป ไม่มีความจำเป็นที่จะให้รถนำเที่ยวพานักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่อีกต่อไป ประกอบกับต้องทำการปรับปรุงฟื้นฟูระบบนิเวศบริเวณพื้นที่ภูลมโลให้กลับฟื้นคืนสภาพปาธรรมชาติที่สมบูรณ์ดังเดิม

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า พิจารณาแล้ว จึงขอประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่ภูลมโล และยกเลิกประกาศอุทยานแห่งชาติหินร่องกล้า เรื่อง ห้ามนำยานพาหนะที่อุทยานแห่งชาติมิได้อนุญาตเข้าไปในเขตภูลมโล ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2565 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป