xs
xsm
sm
md
lg

กพท.คาดออกใบรับรองการดำเนินงาน"สนามบินเบตง"สัปดาห์สุดท้ายเดือนนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยผลการประชุมติดตามการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตง จ.ยะลา ว่า สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คาดว่าจะสามารถออกใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะให้ท่าอากาศยานเบตงได้ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคม 2565 และขณะนี้ กพท. ได้อนุมัติเส้นทางบิน กรุงเทพ-เบตง และหาดใหญ่-เบตง วันละ 1 เที่ยว ให้แก่สายการบินนกแอร์เรียบร้อยแล้ว

นายสรพงศ์ กล่าวต่อว่า สายการบินนกแอร์ได้ยืนยันความพร้อมที่จะทำการบินไปยังท่าอากาศยานเบตง ด้วยอากาศยานประเภท Q400 จำนวน 86 ที่นั่ง โดยขอความอนุเคราะห์ในเรื่องการประกันที่นั่ง 75% ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้จังหวัดยะลา จัดประชุมร่วมกันระหว่าง จังหวัดยะลา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอาเภอเบตง และสายการบินนกแอร์ เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ทันตามกำหนด และให้เกิดความชัดเจน

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมมีความเห็นในส่วนของการประกันที่นั่งว่า ภาครัฐไม่สามารถดำเนินการได้ แต่ภาครัฐจะสนับสนุนผลักดันกิจกรรมในการท่องเที่ยว ลดค่าธรรมเนียมอย่างเต็มที่ โดยจังหวัดยะลารับเป็นหน่วยงานในการประสาน ระหว่างสายการบินนกแอร์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา สมาคมธุรกิจ ท่องเที่ยวอาเภอเบตง การท่องเที่ยวจังหวัดยะลา อาเภอเบตง เพื่อหาข้อสรุปโดยเร็วต่อไป โดยสายการบินนกแอร์จะพยายามเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์อย่างเป็นทางการภายหลังได้ข้อยุติโดยเร็วที่สุดต่อไป