xs
xsm
sm
md
lg

รฟม.แจ้งปิดเบี่ยงจราจรสามแยกบางกะปิ ถ.ลาดพร้าว และ ถ.ศรีนครินทร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว - สำโรง มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร บริเวณสามแยกบางกะปิ บนถนนลาดพร้าว และถนนศรีนครินทร์ (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้าและขาออก เพื่อดำเนินงานติดตั้ง Temporary Support สำหรับการยกติดตั้งคานทางวิ่งชนิดเหล็กข้ามแยกบางกะปิ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.วันที่ 27 มกราคม 2565 (เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป) ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) บนถนนลาดพร้าว ฝั่งขาเข้าและขาออก ระยะทาง 12 เมตร บริเวณสามแยกบางกะปิ  ผู้ใช้เส้นทางบนถนนลาดพร้าวฝั่งขาออก สามารถสัญจรได้ 3 ช่องทาง และฝั่งขาเข้า สามารถสัญจรได้ 2 ช่องทาง 

2.วันที่ 27 มกราคม 2565 (เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป) ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้าและขาออก ระยะทาง 4 เมตร บริเวณสามแยกบางกะปิ  ผู้ใช้เส้นทางบนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้าและขาออก สามารถสัญจรได้ 2 ช่องทาง 

3.วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 (เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป) ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง  ปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องทางซ้าย (ชิดทางเท้า) บนถนนศรีนครินทร์ และถนนลาดพร้าว ฝั่งขาเข้า บริเวณ   สามแยกบางกะปิ ผู้ใช้เส้นทางสามารถสัญจรได้ 2 ช่องทาง

ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รฟม.ขออภัยมา ณ โอกาสนี้