xs
xsm
sm
md
lg

ฝ่ายค้านยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายฯ แบบไม่ลงมติแล้ว คาดอภิปรายได้กลางเดือนหน้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยหัวหน้าพรรคร่วมฝ่ายค้าน ยื่นญัตติเปิดอภิปรายแบบไม่ลงมติตามมาตรา 152 ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร

นายแพทย์ชลน่าน กล่าวว่า ส.ส. พรรคร่วมฝ่ายค้าน 173 คน จาก 7 พรรคการเมือง ยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 แบบไม่ลงมติ โดยมีเนื้อหาสาระที่จะอภิปรายแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือวิกฤตด้านเศรษฐกิจ ข้าวของแพง ค่าแรงถูก วิกฤตเรื่องโรคระบาดทั้งในคนและ ASF ในสุกร ที่ต้องสอบถามรัฐบาลแม้จะตั้งกระทู้ถามไปแล้ว แต่ยังมีข้อเคลือบแคลงสงสัยอีกมาก

ขณะเดียวกัน ต้องถามวิกฤตด้านการเมือง เรื่องการปฏิรูปการเมืองที่ล้มเหลว ยุคนี้เป็นยุคการเมืองที่ใช้เงินเป็นหลัก และความล้มเหลวการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ที่มีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้น ทั้งเรื่องยาเสพติด ปัญหาการทุจริต สิ่งแวดล้อมฝุ่นพิษ PM 2.5 ประเทศเสียโอกาสการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ ส่วนวันเวลาการอภิปรายจะขอเจรจาต่อรองอยู่ที่ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง เพื่อกระจายเวลาให้กับสมาชิกได้อภิปรายอย่างเต็มที่

นายแพทย์ชลน่าน กล่าวว่า ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดน่าจะเป็นระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ เชื่อว่าหลังอภิปรายจะทำให้ประชาชนเข้าใจและช่วยกดดันรัฐบาลเร่งแก้ปัญหา โดยเนื้อหาสาระ วิธีการ กระบวนการ ที่จะทำให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงในสภาได้ยาก แต่เนื้อหาสาระที่เราเสนอเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงที่จะบอกกับพี่น้องประชาชนโดยตรงผ่านสภาฯ ซึ่งความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ภาคประชาชนจะเป็นผู้กดดัน

ด้านนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่วาว่า จะนำญัตตินี้ส่งไปตรวจสอบรายชื่อตามวิธีการว่าครบถ้วน ถูกต้องตามข้อบังคับ และจากการหารือเป็นการภายใน ญัตติดังกล่าวน่าจะอภิปรายในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ไปแล้ว ส่วนระยะเวลาให้ตัวแทนผู้ควบคุมเสียงดูคลิปของทั้งสองฝ่ายหารือกันต่อไป ซึ่งญัตตินี้เสนอได้ใน 1 ครั้ง ใน 1 ปี