xs
xsm
sm
md
lg

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อแจ้งฉีดเข็ม 3 ให้เด็ก 12-18 ปี เริ่ม 22 ม.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ แจ้งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับเด็กอายุ 12-18 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2553) โดยเป็นเด็กที่ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์มครบ 2 เข็ม มาแล้วอย่างน้อย 30 วัน และยังไม่เคยได้รับเข็มที่ 3 โดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรในวันที่รับวัคซีน

ทั้งนี้ จะเริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม เป็นต้นไป สามารถลงทะเบียน ณ จุดฉีด (Walk in) ที่เก้าอี้สีแดง ประตู 1, 2 หรือ 3 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.