xs
xsm
sm
md
lg

รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา 400 เข็ม ผ่านระบบ QR-CODE

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เปิดลงทะเบียนรับวัคซีน Moderna จำนวน 400 เข็ม ผ่านระบบ QR-CODE

สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไปกรณีดังต่อไปนี้

-เป็นผู้ที่ไม่เคยรับวัคซีนและต้องการรับเข็ม 1 เป็น Moderna

-ผู้ที่ต้องการรับวัคซีนเข็มที่ 2 เป็น Moderna (เข็มแรกชนิดใดก็ได้มากกว่า 1 เดือน)

เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 1 เดือน
-Sinopham ครบ 2 เข็ม
-Sinovac ครบ 2 เข็ม

เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 3 เดือน
-Sinovac + AstraZeneca
-Sinopharm + AstraZeneca
-AstraZeneca + AstraZeneca

เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ (มากกว่า 6 เดือน)
-Sinovac + Pfizer/Moderna
-Sinopharm + Pfizer/Moderna
-AstraZenaca + Pfizer/Moderna

กำหนดการฉีดวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 12.00-15.00 น. ณ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี ชั้น 1 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ ศรีราชา 038-320200 ต่อ 11501-11503 ในวันและเวลาราชการ