xs
xsm
sm
md
lg

รฟม.ประกาศเกียรติคุณรางวัลดีเด่น บริษัทผู้รับเหมาฯ ที่รักษาสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (14 ม.ค.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ประกาศใบประกาศเกียรติคุณรางวัลดีเด่นและรางวัลชมเชย ให้แก่บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างที่รักษามาตรฐานการปฎิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วนสม่ำเสมอ และดีเด่นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี โดยบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างที่ได้รับรางวัลดีเด่น ได้แก่ บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) สัญญาที่ 3 จำนวน 1 พื้นที่ ได้แก่ สถานีลำสาลี

ส่วนผู้รับเหมาก่อสร้างที่ได้รับรางวัลชมเชยได้แก่ กิจการร่วมค้า CKST สัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 2 จำนวน 2 พื้นที่ได้แก่ทางวิ่งระหว่างสถานี รฟม. ถึงสถานีประดิษฐ์มนูธรรม และทางวิ่งระหว่างสถานีรามคำแหงถึงสถานีราชมังคลา และบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) สัญญาที่ 3 จำนวน 1 พื้นที่ได้แก่ ทางวิ่งระหว่างจุดเชื่อมต่อสัญญา 2 ถึงสถานีลำสาลี

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนและเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีผลการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ยอดเยี่ยม โดย รฟม. ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า พร้อมทั้งคำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ชุมชนและสังคม และรักษามาตรฐานให้ดียิ่งขึ้นไป