xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวปลอม! อ.บางละมุง ควบคุมการแพร่ระบาดโควิดโอไมครอนไม่ได้ และรพ.ไม่รองรับ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จากกรณีที่มีการส่งต่อข้อความระบุว่าตอนนี้ขอให้ทุกๆท่านหลีกเลี่ยงการเข้า ออก เขต.อำเภอบางละมุงโดยเด็ดขาดเนื่องจากตอนนี้สารธารณะสุข อำเภอและจังหวัดไม่สามารถควบคุมการระบาดไวรัส โอไมครอนได้ประชาชนส่วนใหญ่ติดเชื้อจน รพ.ทุกที่ไม่สามารถรองรับได้ ทางกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง ตอนนี้ทางจังหวัดควบคุมได้ ในขณะนี้เป็นการชะลอการระบาด เร่งค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่ เพื่อเข้าระบบการรักษาพยาบาล และโรงพยาบาลทุกแห่งยังสามารถรองรับได้ ทั้งในส่วนของโรงพยาบาล และสถานที่อื่นนอกโรงพยาบาล เช่น Comunity Isolation หรือ Hospitel ยังเพียงพอต่อการรับผู้ป่วย

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://www.cbo.moph.go.th/cbo/ โทร. 038 932 450