xs
xsm
sm
md
lg

กทม.เร่งเปิดศูนย์พักคอยรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดให้ได้มากที่สุด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากอย่างรวดเร็ว จากสายพันธุ์ Omicron กทม. เร่งประสานทุกภาคส่วนเพื่อให้ศูนย์พักคอยฯ กลับมาเปิดรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ให้เข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลที่เหมาะสม และรองรับผู้ป่วยที่ไม่สะดวกในการทำ Home Isolation ที่บ้านได้

การเปิดศูนย์พักคอย เป็นเรื่องด่วนในขณะนี้ เพราะจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันสูงขึ้น หากสามารถแยกกักรักษาผู้ป่วยระหว่างรอการส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล จะรักษาอาการเจ็บป่วยไม่ให้รุนแรงขึ้นได้ เพราะที่ศูนย์พักคอยจะมียา อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องวัดออกซิเจน และอยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์

ในตอนนี้ มีศูนย์พักคอยที่รองรับผู้ป่วยได้แล้ว 24 แห่ง 3,243 เตียง รวมศูนย์พักคอยเด็กที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยเกียกกาย และจะเปิดอีกให้ได้ 41 แห่ง 5,158 เตียง ซึ่งขณะนี้ มีผู้ป่วยครองเตียง 137 ราย รองรับได้อีก 5,021 เตียง สำหรับศูนย์พักคอยเด็กเกียกกายรับผู้ป่วยเด็กอายุตั้งแต่ 5 – 12 ปี

หากตรวจหาเชื้อแล้วพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ให้โทรแจ้งที่เบอร์ 1330 หรือ 1669 หรือ ไลน์ @BKKCOVID19CONNECT ได้ ที่จะมีทีมแพทย์คอยให้คำปรึกษา แนะนำให้เข้าระบบการรักษา HI และส่งต่อเข้ารับการรักษา CI และหากมีอาการรุนแรงจะถูกส่งต่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลักทันที

กทม.เร่งจัดตั้งศูนย์พักคอยเพิ่มให้ครบทุกแห่งให้เร็วที่สุด เพราะการแยกผู้ป่วยให้มาที่ศูนย์ฯ จะช่วยลดการติดเชื้อในครอบครัว และลดความรุนแรงของการสูญเสีย

ขอส่งกำลังใจให้กับทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอย่างเต็มที่มาโดยตลอดจากที่มีการแพร่ระบาดมา และขอขอบคุณทุกภาคส่วนและพี่น้องประชาชนในชุมชนที่ให้ความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์พักคอย เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับ