xs
xsm
sm
md
lg

การค้าภายในตรวจเข้มเครื่องชั่ง เอาผิดผู้ค้าเอาเปรียบซ้ำเติม ปชช.ช่วงหมูแพง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า จากสถานการณ์ราคาหมูที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งกรมการค้าภายในได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเร่งดำเนินการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ อย่างไรก็ตาม ในด้านการรักษาความเป็นธรรมให้กับประชาชนผู้บริโภคเกี่ยวกับเครื่องชั่ง ว่าจะได้ปริมาณถูกต้องครบถ้วน จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัดลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องชั่งจำหน่ายเนื้อหมู และเนื้อหมูแพ็กสำหรับจำหน่าย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้บริโภค โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาที่ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมาก

จากการตรวจสอบระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการรวมทั้งสิ้น 208 แห่ง จำแนกเป็น แผงจำหน่ายเนื้อหมูในตลาดสด 98 แผง แผงจำหน่ายเนื้อหมูในซูเปอร์มาร์เก็ต 40 แผง และร้านค้าจำหน่ายเนื้อหมู 70 แผง/แห่ง ตรวจสอบเนื้อหมูแพ็กสำหรับจำหน่าย จำนวน 10,172 แพ็ก พบน้ำหนักถูกต้องทั้งหมด ตรวจสอบเครื่องชั่งสปริงสำหรับชั่งจำหน่ายเนื้อหมู จำนวน 292 เครื่อง พบถูก 290 เครื่อง พบผิด 2 เครื่อง โดยเครื่องที่ผิดเจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัดดำเนินการยึดทั้งหมด และตรวจสอบเครื่องชั่งดิจิทัลสำหรับชั่งจำหน่ายเนื้อหมู จำนวน 349 เครื่อง พบถูก 346 เครื่อง พบผิด 3 เครื่อง โดยเครื่องที่ผิดเจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัดดำเนินการผูกบัตรห้ามใช้ทั้งหมด

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการค้าภายในจะส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องชั่งอย่างต่อเนื่อง หากพบการใช้เครื่องชั่งที่มีการดัดแปลงเพื่อขายสินค้าให้กับประชาชน จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 ม.75/1 มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 280,000 บาท

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการซื้อขายสินค้าหรือบริการที่ไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ