xs
xsm
sm
md
lg

ขสมก.เตรียมเก็บค่าธรรมเนียมบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท 30 บาท/ใบ เริ่ม 1 ม.ค.65

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ขสมก. จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการออกบัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์ บุคคลทั่วไป บัตรโดยสารนักเรียน นิสิต นักศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ และบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (แบบรายเที่ยว) ใบละ 30 บาท หลังจากที่ ขสมก. ได้ขยายเวลาในการยกเลิกเก็บค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน และส่งเสริมให้มีการชำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสดอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลา 11 เดือน ส่วนบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (แบบรายเที่ยว) ยังไม่เคยมีการเก็บค่าธรรมเนียมในการออกบัตร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

ทั้งนี้ประชาชนผู้ใช้บริการ ที่มีบัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์ บุคคลทั่วไปบัตรโดยสารนักเรียน นิสิต นักศึกษา อิเล็กทรอนิกส์  และบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (แบบรายเที่ยว) อยู่แล้ว ยังคงสามารถเติมเงินในบัตร ตามช่องทางการเติมเงินต่างๆ อาทิ ตู้เอทีเอ็ม โมบายแบงก์กิง เพื่อนำบัตรมาใช้บริการรถโดยสารของ ขสมก. ได้ตามปกติ  ไม่จำเป็นต้องซื้อบัตรใหม่