xs
xsm
sm
md
lg

ค่า PM2.5 อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 2 พื้นที่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของกรุงเทพมหานครขอสรุปผลการตรวจวัด PM2.5 เวลา 10.00-12.00 น. ตรวจวัดได้ 16-64 มคก./ลบ.ม. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 33.3 มคก./ลบ.ม.

ทั้งนี้ ค่า PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ จำนวน 2 พื้นที่ คือเขตหนองแขม สวนทวีวนารมย์ (เขตทวีวัฒนา)