xs
xsm
sm
md
lg

กกต.ประกาศรับรองผลเลือกตั้ง อบต.ครบ 76 จังหวัดแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อีกจำนวน 32 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดราชบุรี จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดชุมพร จังหวัดนราธิวาส จังหวัดลำปาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครพนม จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดตาก จังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร่ จังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดลพบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งครบทั้ง 76 จังหวัดแล้ว

สำหรับการพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบต. เฉพาะผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว มีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงต้องประกาศผลการเลือกตั้งภายใน 30 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง