xs
xsm
sm
md
lg

อบจ.นนทบุรี เปิดรับลงทะเบียนวัคซีนโมเดอร์นา ผ่านระบบไลน์วัคซีน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี แจ้งข่าววันนี้ (12 ธ.ค.) ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เปิดรับลงทะเบียนวัคซีนโมเดอร์นา ผ่านระบบไลน์วัคซีน อบจ.นนทบุรี (Scan QR Code)

- อบจ.โมเดอร์นา (รับวัคซีนเข็ม 1 และ 2)
- อบจ.Booster (รับวัคซีนเข็ม 3)
รอบฉีด วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต

เงื่อนไขการรับวัคซีน
อบจ.โมเดอร์นา
- ประชาชนสัญชาติไทย อายุ 12 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน 1 ธันวาคม 2552)
- มีทะเบียนบ้านในจังหวัดนนทบุรี หรือ อาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรี
- ไม่เคยได้รับวัคซีนชนิดใดมาก่อน

อบจ.Booster
- ประชาชนสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
- มีทะเบียนบ้านในจังหวัดนนทบุรี หรือ อาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรี
- รับวัคซีนซิโนแวคมาแล้ว 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม มาแล้ว 2 เข็ม อย่างน้อย 1 เดือน

หลักฐานการลงทะเบียน
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- หนังสือรับรองการฉีดวัคซีน (อบจ.Booster)

อย่างไรก็ตาม สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ในวันที่ 14 ธันวาคม 2564