xs
xsm
sm
md
lg

มติ ครม.เห็นชอบเก็บภาษีรถกอล์ฟ รถบักกี้ ATV คาดกวาดรายได้เพิ่ม 400 ล./ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงรวม 2 ฉบับ เพื่อกำหนดให้รถกอล์ฟที่มีลักษณะแบบต่างๆ รถบักกี้ และรถเอทีวี ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ที่มีแรงดันไฟฟ้ามากว่า 12 โวลต์ขึ้นไป หรือขับเคลื่อนด้วยพลังงานเชื้อเพลิงและรถยนต์ 3 ล้อ ที่มีลักษณะการขับขี่เช่นเดียวกับรถจักรยานยนต์ เป็นสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต โดยตามกฎหมายกำหนดให้แก้ไขเพิ่มเติมอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีการเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าชนิดนี้

โดยการดำเนินการครั้งนี้จะมีการออกร่างกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษี สรรพสามิต และร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต เพื่อกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับ สินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ประเภทต่างๆ ซึ่งกำหนดให้รถกอล์ฟที่มีลักษณะแบบต่างๆ รถบักกี้ และรถเอทีวี จากเดิมไม่มีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต และปรับปรุงพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์กระบะ 3 ล้อ และรถจักรยานยนต์ เพื่อสร้างความเป็นธรรมและเกิดความชัดเจนในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตโดยใช้หลักเกณฑ์แรงดันไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานสากล

อย่างไรก็ตาม การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าทั้งหมดนี้ กระทรวงการคลังประเมินว่าจะมีผลต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล ทั้งจะทำให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้น หรือสูญเสียรายได้ด้วย เพราะทั้งรถยนต์กระบะ 3 ล้อ ซึ่งเดิมจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในอัตราภาษีตามมูลค่า 17% ถ้าปรับอัตราภาษีตามมูลค่าลงตามกฎกระทรวงใหม่ จะส่งผลให้รายได้จากการจัดเก็บภาษีลดลง ขณะเดียวกัน ในการจัดเก็บสรรพสามิตรถกอล์ฟที่มีลักษณะแบบต่างๆ คาดว่าจะส่งผลให้รัฐมีรายได้จากจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้นประมาณ 400 ล้านบาท