xs
xsm
sm
md
lg

พนักงาน ขสมก.ติดโควิด-19 เพิ่ม 2 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แจ้งว่า ตลอดระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด แต่ทั้งนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขออภัยที่ต้องแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 4 ธันวาคม 2564 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้รับแจ้งว่ามีพนักงานเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายแรก นายท่าปล่อยรถโดยสารปรับอากาศ สาย 8 เพศชาย อายุ 53 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ณ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลปิยะเวช

รายที่สอง พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 1 เพศชาย อายุ 56 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ โรงแรมบางกอกซิตี้ สวีท โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 1 จำนวน 1 คัน คือ รถโดยสาร หมายเลข 4-40379 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 23.00-07.00 น.วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 23.00-07.00 น. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 23.00-07.00 น. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 23.00-06.30 น. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 23.00-06.20 น. วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 23.00-07.10 น. และวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 23.00-07.00 น.

เมื่อพนักงานขับรถโดยสารนำรถกลับเข้าอู่ในแต่ละรอบ จะมีการฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารทันทีด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70 % จึงมั่นใจได้ว่ารถโดยสารขององค์การมีความสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 นอกจากนี้ องค์การฯ ได้พักการใช้งานรถโดยสาร คันที่พนักงานผู้ติดเชื้อฯปฏิบัติหน้าที่ เป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อทำการฉีดพ่น ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในรถ อู่จอดรถ และท่าปล่อยรถโดยสาร รวมทั้ง ให้พนักงานที่มีความใกล้ชิดกับพนักงานผู้ติดเชื้อฯ หยุดงานไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 หากได้ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร การล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารด้วยแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังนำรถออกวิ่งให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเดินทาง