xs
xsm
sm
md
lg

'SME D Bank'เปิดตัวสินเชื่อเสริมสภาพคล่องผู้รับเหมาวงเงิน 1 พันล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) เปิดเผยว่า เพื่อช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีธุรกิจผู้รับเหมาก่อสร้าง รับจ้างทำของ หรือรับจ้างบริการ ที่มีผู้ว่าจ้างเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ได้มีเงินทุนหมุนเวียน นำไปใช้เสริมสภาพคล่อง สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง SME D Bank ได้ออกผลิตภัณฑ์โครงการสินเชื่อเสริมสภาพคล่องผู้รับเหมา วงเงินรวม 1,000 ล้านบาท ในลักษณะเป็นสินเชื่อหมุนเวียนแบบแพ็กเกจ (Total Solution) ควบคู่ในรูปแบบวงเงินกู้ระยะสั้น (P/N) สามารถเบิกจ่ายได้สูงสุดร้อยละ 50 ของงวดงานใดงวดงานหนึ่งที่ทำ ควบคู่กับเติมเงินเพิ่มในรูปแบบวงเงินสินเชื่อแฟคตอริ่ง โดยรับซื้อลูกหนี้การค้า หรือโอนสิทธิให้ธนาคารได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลหนี้ทางการค้า

สำหรับคุณสมบัติ ผู้กู้ต้องเป็นนิติบุคคล ดำเนินธุรกิจรับเหมาไม่น้อยกว่า 1 ปี วงเงินกู้สูงสุดถึง 15 ล้านบาทต่อราย คิดอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MLR+ ร้อยละ 1.0 ต่อปี เปิดรับคำขอกู้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ผ่านเว็บไซต์ www.smebank.co.th หรือแอปพลิเคชัน SME D Bank รวมถึงสาขาของ SME D Bank ทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1357