xs
xsm
sm
md
lg

เริ่มวันนี้! รฟท.ให้บริการเดินรถเชิงพาณิชย์-สังคม เพิ่ม 22 ขบวน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. มีมาตรการผ่อนคลายการเดินทาง และยกเลิกมาตรการห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) ทุกจังหวัดทั่วประเทศ รฟท. ได้ปรับการเดินขบวนรถให้สอดคล้องกับสภาพการเดินทางและรองรับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล โดยเพิ่มการให้บริการขบวนรถเชิงพาณิชย์ และขบวนรถเชิงสังคมอีกจำนวน 22 ขบวน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีขบวนรถที่ให้บริการในเส้นทางต่างๆ ดังนี้

ขบวนรถเชิงพาณิชย์สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 2 ขบวน
เปิดเดินวันที่ 9/10 ธันวาคม 2564
- ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 25/26 กรุงเทพ-หนองคาย-กรุงเทพ


สายใต้ จำนวน 6 ขบวน
เปิดเดินวันที่ 4 ธันวาคม 2564
- ขบวนรถนำเที่ยวที่ 909/910 กรุงเทพ-น้ำตก-กรุงเทพ
- ขบวนรถนำเที่ยวที่ 911/912 กรุงเทพ -สวนสนประดิพัทธ์-กรุงเทพ


เปิดเดินวันที่ 9 ธันวาคม 2564
- ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 39/44 กรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพ

ขบวนรถเชิงสังคม
เปิดเดิน วันที่ 1 ธันวาคม 2564


สายใต้ จำนวน 2 ขบวน
- ขบวนรถธรรมดาที่ 259/260 ธนบุรี-น้ำตก-ธนบุรี


สายมหาชัย-วงเวียนใหญ่ จำนวน 12 ขบวน
- ขบวนรถธรรมดาที่ 4302/4303 มหาชัย-วงเวียนใหญ่-มหาชัย
- ขบวนรถธรรมดาที่ 4312/4313 มหาชัย-วงเวียนใหญ่-มหาชัย
- ขบวนรถธรรมดาที่ 4316/4317 มหาชัย-วงเวียนใหญ่-มหาชัย
- ขบวนรถธรรมดาที่ 4324/4325 มหาชัย-วงเวียนใหญ่-มหาชัย
- ขบวนรถธรรมดาที่ 4342/4343 มหาชัย-วงเวียนใหญ่-มหาชัย
- ขบวนรถธรรมดาที่ 4346/4347 มหาชัย-วงเวียนใหญ่-มหาชัย

นายเอกรัช กล่าวเพิ่มเติมว่า รฟท. ได้ทยอยปรับเพิ่มการเดินรถให้สอดรับกับการผ่อนคลายมาตรการของ ศบค. เพื่อให้มีจำนวนเพียงพอและเหมาะสมต่อการให้บริการแก่ประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันได้เปิดให้บริการทั้งสิ้น 150 ขบวนต่อวัน เป็นขบวนรถเชิงพาณิชย์ 34 ขบวน และขบวนรถเชิงสังคม 116 ขบวน โดยแบ่งตามเส้นทางเป็น สายเหนือ 32 ขบวน สายตะวันออกเฉียงเหนือ 38 ขบวน สายใต้ 34 ขบวน สายตะวันออก 20 ขบวน สายมหาชัย 22 ขบวน และสายแม่กลอง 4 ขบวน

การปรับเพิ่มให้บริการเดินรถในครั้งนี้ รฟท. คำนึงถึงการให้บริการประชาชนควบคู่กับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดยได้กำหนดจุดคัดกรองวัดไข้ผู้โดยสารก่อนเข้าในพื้นที่สถานี การตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ การให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา พร้อมกับให้สแกนแอปพลิเคชันไทยชนะก่อนและหลังใช้บริการ หากผู้โดยสารไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ ให้กรอกข้อมูลการเดินทางแทน พร้อมกับต้องกรอกข้อมูลเดินทางข้ามจังหวัด-ข้ามเขตผ่านเว็บไซต์ "หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตลอดการเดินทาง

สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทาง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย