xs
xsm
sm
md
lg

คปภ.เรียกผู้บริหารเดอะวันประกันภัยเข้าชี้แจง ยันไม่ปิดกิจการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ (คปภ.) กล่าวว่า วันนี้ (30 พ.ย.) คปภ.ได้เชิญผู้บริหารของบริษัทเดอะวัน เข้ามาชี้แจงและสอบถามถึงแผนการเพิ่มทุน และแผนการดำเนินมาตรการผ่อนปรนของสำนักงาน คปภ. รวมถึงแผนการจ่ายค่าสินไหมทดแทน เพื่อหาทางออกร่วมกัน

ส่วนจะบังคับตามมาตรการทางกฎหมายถึงขั้นจะให้หยุดดำเนินการหรือไม่ ต้องดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อน ขณะนี้ยังไม่มีการสั่งให้หยุดการรับประกันภัย และไม่ได้สั่งให้มีการหยุดการจ่ายค่าสินไหมทดแทน โดย คปภ.จะยึดถือประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยเป็นสำคัญ

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทหยุดทำการเองโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก คปภ.ถือว่ามีความผิด และมีบทลงโทษ รวมทั้งหากบริษัทดำเนินการใดๆ ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย สำนักงาน คปภ. จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทันที

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งตื่นตระหนก ยืนยันว่าเดอะวันประกันภัยยังไม่มีการปิด หรือหยุดประกอบการ โดยสำนักงาน คปภ.จะติดตามกรณีดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้มีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน รวมถึงดูการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเรื่องการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เอาประกันภัย