xs
xsm
sm
md
lg

เปิดเทอมวันแรก นร.หัวหินติดโควิด 2 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนได้นำเจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลหัวหิน ทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ให้กับนักเรียน ม.4-6 รวม 990 คน หลังทำเรื่องขออนุญาตจากศึกษาธิการจังหวัด และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดภาคเรียนที่ 2 ในระบบ On Site เป็นวันแรกในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจากการตรวจด้วยชุดตรวจ ATK พบนักเรียนชั้น ม.6/4 ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 คน จึงดำเนินการการแยกตัว และกักตัวส่งรักษายังโรงพยาบาลหัวหิน เบื้องต้นพบว่า เด็กติดเชื้อจากแม่และพี่ชาย ซึ่งได้ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลหัวหินก่อนหน้านี้แล้ว

นอกจากนี้ ได้สั่งปิดห้องเรียนชั้น ม.6/4 เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ให้นักเรียนเรียนทางออนไลน์แทน ก่อนจะตรวจนักเรียนซ้ำ ในวันที่ 4 ธ.ค. เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนทุกคนปลอดภัย ส่วนชั้นเรียนอื่นก็เปิดสอนตามปกติ

ด้าน น.ส.บุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เปิดเผยว่า ทางเทศบาลเมืองหัวหินได้นำเจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายกว่า 400 คน หลังเปิดเรียนแบบ on site เป็นวันแรก โดยพบนักเรียนติดเชื้อ 1 ราย ซึ่งจากการสอบถามพบว่า เด็กไม่ได้ฉีดวัคซีน เนื่องผู้ปกครองไม่อนุญาต จึงดำเนินการส่งโรงพยาบาลหัวหิน ตรวจด้วยวิธี RT-PCR หาผลที่ชัดเจนอีกครั้ง ก่อนนำไปสู่การกักตัว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่อไป