xs
xsm
sm
md
lg

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อปรับชนิดวัคซีนหลักเป็น Pfizer - Moderna

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประกาศว่า ทางศูนย์ฯ มีการปรับเปลี่ยนชนิดวัคซีนหลักที่ให้บริการในเข็มต่างๆ โดยเข็มที่ 1, 2 และ 3 เป็นชนิดวัคซีน Pfizer หรือ Moderna อย่างไรก็ตาม ขึ้นกับชนิดวัคซีนที่ได้รับจัดสรรในแต่ละวัน

สำหรับผู้ที่ต้องการได้รับวัคซีนชนิด AstraZeneca หรือ Sinovac สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้ ก่อนรับบริการฉีดวัคซีน ส่วนเด็กอายุ 12-18 ปี ให้บริการเป็นชนิดวัคซีน Pfizer เท่านั้น