xs
xsm
sm
md
lg

เวียดนามคาดส่งออกสิ่งทอ-เครื่องนุ่งห่ม พ.ย.-ธ.ค.64 ได้ถึง 6 พันล้านดอลลาร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเวียดนาม คาดการณ์การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงธันวาคม 2564 ว่า จะมีมูลค่า 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อันเป็นผลจากรัฐบาลเวียดนามผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมเชื้อโควิด-19 มีแรงงานกลับเข้ามาทำงานแล้วร้อยละ 90

สำหรับช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม 2564 เวียดนามส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมูลค่า 32,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากช่วงเดียวกันของเมื่อปี 2563 ทำให้คาดการณ์ว่ามูลค่าการส่งออกปีนี้จะอยู่ที่ 38,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเพิ่มเป็น 43,000-43,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2565 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13-14 เนื่องจากความต้องการของตลาดโลก