xs
xsm
sm
md
lg

กทพ.แจ้งปิดเบี่ยงจราจร ถ.รัชดาภิเษก(ขาออก) ติดตั้งคานคอนกรีตฯ ทางพิเศษพระราม 3-ดาวคะนองฯ คืนนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้าง บริษัท ช.การช่างจํากัด (มหาชน) ผู้ดําเนินการก่อสร้าง โครงการทางพิเศษสายพระราม3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก สัญญาที่ 4 จะดำเนินการปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวในช่องทางด้านขวาสุด 1 ช่องจราจรบนถนนรัชดาภิเษก (ขาออก) เพื่อติดตั้งคานคอนกรีตรับพื้นสะพานรูปตัวไอ ขณะที่ทำการติดตั้งชิ้นงานทางโครงการฯ มีความจำเป็นที่จะปิดกั้นการเดินรถ 100% เป็นเวลาไม่เกินครั้งละ 5 นาที ในคืนวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเวลา 22.00 น.-04.00 น.

ทั้งนี้ ได้มีการติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงพื้นที่ดําเนินการและติดตั้ง ไฟสัญญาณต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบ เพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบ และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง