xs
xsm
sm
md
lg

เมืองนนท์ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 97 ราย มี นร.ป่วย 14 รายรับเปิดเทอม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข้อมูล COVID-19 จ.นนทบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ จ.นนทบุรี วันนี้ ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 97 ราย เป็นเพศหญิง 52 ราย เพศชาย 45 ราย ต่างชาติ 1 ราย (กัมพูชา 1 ราย) ภูมิลำเนา อำเภอเมืองนนทบุรี 34 ราย อำเภอบางใหญ่ 16 ราย อำเภอบางบัวทอง 15 ราย อำเภอไทรน้อย 14 ราย อำเภอบางกรวย 12 ราย อำเภอปากเกร็ด 6 ราย มีอาการ 72 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.22 ไม่มีอาการ 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.68

ข้อมูลการรับวัคซีนในผู้ติดเชื้อ ไม่เคยได้รับวัคซีน 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.17 รับวัคซีน 1 เข็ม 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.30 รับวัคซีน 2 เข็ม 48 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.48 รับวัคซีน 3 เข็ม 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.03

สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 97 ราย นักเรียน 14 ราย พนักงานรับจ้าง (ไม่ระบุ) 16 ราย พนักงานค้าขาย (ไม่ระบุ) 6 ราย พนักงานบริษัท (ไม่ระบุ) 5 ราย กลุ่มที่พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย ได้แก่ พนักงาน SNP พนักงานห้างสรรพสินค้า ขับวินมอเตอร์ไซค์ ข้าราชการเกษียณ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า พนักงาน ผลิตเฟอร์นิเจอร์ พนักงานบริษัท ยูเรก้า คอฟฟี่ จำกัด พนักงานรัฐวิสาหกิจ ไปรษณีย์นนทบุรี พนักงานราชการ พนักงาน โรงงานเฟอร์นิเจอร์ พนักงานฮะจิบัง สาขาเซ็นทรัลเวสเกต รับจ้างทั่วไป ก่อสร้าง รับจ้างเย็บผ้า วิศวกรและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพญาไท

ขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขกรณีติดเชื้อโควิค-19 จ.นนทบุรี รายงานว่า ผู้ติดเชื้อยืนยัน RT-PCR สะสม 52,566 ราย ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ATK สะสม 12,567 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 1,107 ราย ผู้ป่วยสีแดง 120 ราย