xs
xsm
sm
md
lg

ขุนคลังคาดเศรษฐกิจไทยปีหน้าโต 4%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวในการปาฐถาพิเศษหัวข้อ ยุทธศาสตร์ฟื้นเศรษฐกิจปี 2022 ในงาน WEALTH VIRTUAL FORUM ลงทุนอย่างไร…ให้รวย? โดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2565 จะเติบโตได้ร้อยละ 4 โดยหากมองไปในปีหน้า สิ่งที่ยังเติบโตได้ต่อเนื่องจากปีนี้ คือ ภาคการส่งออกที่ยังมีขีดความสามารถสูง ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยปีหน้า

นอกจากนี้ ในปี 2565 ยังมีเม็ดเงินจากภาครัฐที่จะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอีกเกือบ 4 ล้านล้านบาท ซึ่งมาจากเงินงบประมาณรายจ่าย 3.1 ล้านล้านบาท รวมกับเม็ดเงินอีก 3 แสนล้านบาท ที่จะนำออกมาใช้ในปี 65 จาก พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท และยังมีงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจอีก 3 แสนล้านบาท ซึ่งรวมเป็นทั้งหมด 3.7 ล้านล้านบาท

ขณะเดียวกัน ในปี 2565 ก็จะเริ่มเดินหน้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของรถไฟฟ้าสายต่างๆ ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล โครงการรถไฟทางคู่ โครงการรถไฟความเร็วสูง ตลอดจนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่จะมีความเข้มข้นมากขึ้นจากการใช้ประโยชน์ของ 5G