xs
xsm
sm
md
lg

สถานการณ์โควิด-19 จชต.ดีขึ้น ตั้งเป้าเปิดด่านชายแดนรับนักท่องเที่ยวปลายปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงความคืบหน้าสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ หลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบค.ส่วนหน้า) โดยมี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นผู้อำนวยการศูนย์ ว่า ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) โดยรวมดีขึ้นแล้ว แนวโน้มผู้ติดเชื้อโควิด-19 และผู้เสียชีวิต เริ่มลดลงโดยลำดับ พร้อมกับเร่งดำเนินการฉีดวัคซีน ตั้งเป้าเปิดด่านชายแดนรับนักท่องเที่ยวช่วงปลายปีในจังหวัดที่พร้อม

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีขอบคุณความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ผู้นำศาสนาทุกศาสนา สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ สถานพยาบาลของรัฐ/เอกชน บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุขจังหวัด รวมทั้งเครือข่าย อสม. และประชาชน ที่บูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ และได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดน 4 จังหวัด ครอบคลุมทุกมิติทั้งการป้องกันการติดเชื้อ ควบคุมการแพร่ระบาด รักษาผู้ป่วย เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมโรค ตลอดจนการเตรียมความพร้อมสู่การผ่อนคลายมาตรการเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น โดยเฉพาะการทำงานเชิงรุกทั้งการกระจาย Antigen Test Kit (ATK) ให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงและตรวจหาเชื้อโควิด-19 ควบคู่การเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะ Home Isolation, Community Isolation, และโรงพยาบาลสนาม ICU สนาม สำหรับอัตราการครองเตียงในภาพรวม ยังมีเตียงว่างอีก 1.6 หมื่นเตียง หรือคิดเป็นร้อยละ 43

นอกจากนี้ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังกล่าวถึงการเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยสามารถฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 มีความครอบคลุมเฉลี่ยเกินร้อยละ 60 ขณะที่จังหวัดสงขลา มีประชากรที่ได้รับการฉีดเข็ม 1 แล้ว ครอบคลุมกว่าร้อยละ 71 ที่ผ่านมาได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งรูปแบบ On Site และรูปแบบ Mobile Unit เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ 70 พร้อมกันนี้ จะเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์แบบเจาะกลุ่มประชาชน เพื่อทำความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นหลังการรับวัคซีน เพราะขณะนี้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ทำให้คนในพื้นที่รู้สึกกลัวที่จะมารับวัคซีน โดยการประชาสัมพันธ์ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้นำศาสนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาคมต่างๆ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ก่อนหน้านี้ สำนักจุฬาราชมนตรีได้ออกเผยแพร่คำวินิจฉัย (ฟัตวา) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ระบุว่าการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไม่ขัดหลักศาสนา และเป็นสิ่งจำเป็นตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม เพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิต ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของสังคม

น.ส.รัชดา ย้ำว่า นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันทำงานแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้จนทำให้สถานการณ์ดีขึ้น และดีใจที่รับทราบว่า ประชาชนในพื้นที่ได้ผนึกกำลังเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเปิดประเทศต้อนรับปีใหม่ 2565 ซึ่งทาง ศบค. ส่วนหน้า อยู่ระหว่างการพิจารณาเปิดด่านสะเดา จ.สงขลา ด่านโกลก จ.นราธิวาส ด่านบตง จ.ยะลา และด่านวังประจัน จ.สตูล ในช่วงปลายปี ประมาณวันที่ 16 ธันวาคม เพื่อให้การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจได้กลับมาเดินหน้าต่อไป