xs
xsm
sm
md
lg

เชียงใหม่สั่งปิด 7 สถานที่เสี่ยง หลังพบการติดเชื้อโควิดเพียบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ สั่งปิด 7 สถานที่เสี่ยงใน 5 อำเภอ เป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ ภายหลังพบว่ามีการติดเชื้อโรคโควิด–19 เป็นกลุ่มก้อน ได้แก่

-แคมป์คนงาน หมู่ที่ 7 บริษัท ซิโนไฮโดร (ไทยแลนด์) จำกัด ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 

-หอพักนายครรชิต ศรีวิชัย เลขที่ 100 หมู่ที่ 5 บ้านเทพาราม ต.ป่าบง อ.สารภี ระหว่างวันที่ 2 -15 พฤศจิกายน 

-แคมป์คนงาน สวนลุงเจริญ เลขที่ 188 หมู่ที่ 11 บ้านช้างค้ำ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี ระหว่างวันที่ 2 -15 พฤศจิกายน 

-บ้านพักแรงงานต่างชาติ เลขที่ 50/2 หมู่ที่ 7 บ้านบวกหัวช้าง ต"ท่าวังตาล อ"สารภี ระหว่างวันที่ 2 -15 พฤศจิกายน

-ปิดพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านแอ่นใหม่ ตำบลบ้านแอ่น อำเภอดอยเต่า ระหว่างวันที่ 4–18 พฤศจิกายน

-ปิดพื้นที่หมู่ที่ 12 บ้านผาแดง ต.สบโขง อ.อมก๋อยระหว่างวันที่ 1 – 13 พฤศจิกายน 

- ปิดพื้นที่หอพักนางพัฒนกิจ (หอพักสีส้ม) เลขที่ 135 หมู่ที่ 6 ต.ตลาดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด ระหว่างวันที่ 4 – 17 พฤศจิกายน 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558