xs
xsm
sm
md
lg

‘ไพศาล’ซัดพวกเรียกร้องยกเลิก ม.112 หวังด่าสถาบันฟรี ชี้อย่างนี้ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ท่านท่านอภิสิทธิ์กล่าวชอบแล้ว มาตรา 112 ต้องมีเพื่อคุ้มครองประมุขรัฐ

1.กฎหมายอาญาตราใช้มาตั้งแต่ 2499 และใช้ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันนี้
เป็นบทบัญญัติที่มีความเป็นสากล เช่นเดียวกับอารยะประเทศทั้งหลาย
ที่พูดกันว่ามาตรา 112 ล้าหลังละเมิดสิทธิมนุษยชน มีใช้เฉพาะในประเทศไทย เป็นการโกหกลวงโลกที่ไม่ละอายต่อบาป

2.กฎหมายอาญามีบทบัญญัติเรื่องหมิ่นประมาท เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของบุคคล 5 ประเภท คือ
-บุคคลทั่วไปอย่างเราท่าน
- เจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่
-ทูตต่างประเทศ
-ประมุขรัฐต่างประเทศ และ
- พระมหากษัตริย์ พระบรมราชินี พระรัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ คือบทบัญญัติในมาตรา 112

3.มีแต่พวกต้องการบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงอ้างสิทธิมนุษยชนเรียกร้องให้ยกเลิก มาตรา 112
จะได้ด่าพระมหากษัตริย์ฟรี อย่างนี้ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือ ให้สังเกตว่าคนเหล่านี้ ไม่เรียกร้องให้ยกเลิกหรือแก้ไข บทบัญญัติที่คุ้มครองบุคคลอีก 4 ประเภทเลย ใครหลงผิดคิดชั่ว เมื่อทราบความจริงแล้ว จงถอนตัวออกมาเสียเถิด อย่าให้เกิดอัปมงคลแก่ตนและครอบครัวเลย