xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สั่งทุกอำเภอเฝ้าระวังอากาศเย็น อุณหภูมิลดลง 3-7 องศา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วิทยุสื่อสาร วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถึง นายอำเภอทุกอำเภอ/ผู้อำนวยการอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง/ผู้อำนวยการท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง มีโทรสารในราชการกองอำนวยการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท (กปภก) 0610/ว 344 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 แจ้งว่า ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง กอปรกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่ 1 (182/2564) ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรก หลังจากนั้นจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง โดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน อุณหภูมิจะลดลง 3-7 องศาเซลเชียส ภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส โดยพื้นที่ เฝ้าระวังสถานการณ์อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง ระหว่างวันที่ 7-13 พฤศจิกายน 2564

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ จึงให้ท่านกำชับเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ และข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ หากมีแนวโน้มที่จะเกิดเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ ให้รายงานไปยังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ทราบทันที ทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 0 5322 1470

นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่