xs
xsm
sm
md
lg

คณะก้าวหน้าอ้าง 24 ชม. ทะลุ 1 แสนรายชื่อ หนุนยกเลิก 112

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เพจเฟซบุ๊กคณะก้าวหน้า – Progressive Movement โพสต์ระบุว่า 24 ชั่วโมง ทะลุ 1 แสนรายชื่อ ยกเลิก112 ขอบคุณสามัญชนคนธรรมดาทุกคน แต่ภารกิจยังไม่จบ เรายังต้องไปต่อ

นับตั้งแต่ที่ราษฎรประสงค์ยกเลิก 112 เปิดตัวแคมเปญเมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา รวมทั้งการที่พรรคการเมืองต่างๆ นักวิชาการ ออกมาให้ความเห็นกันเป็นวงกว้างทั้งเห็นด้วยและเห็นต่าง ทำให้ข้อถกเถียงเรื่องการยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา 112 กลับมาเป็นที่สนใจของสังคมอีกครั้งหนึ่ง สื่อต่างๆ เริ่มมีการเปิดพื้นที่ให้พูดคุยเรื่องนี้กันด้วยเหตุด้วยผล อย่างมีวุฒิภาวะ ต้องไม่ลืมว่าการพูดคุยเรื่องกฎหมายอาญามาตรา 112 ไม่ใช่เป็นเพียงการพูดคุยกันเรื่องกฎหมายอาญาทั่วๆ ไปเท่านั้นแต่กฎหมายมาตรานี้ยังเป็นภาพแทนของสถาบันกษัตริย์ด้วย ดังนั้นการพูดคุย ถกเถียง หาความเห็นพร้องต้องกันของสังคมจึงมีความสำคัญต่อการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ด้วย

อีกทั้งสภาพแวดล้อมเช่นนี้เอง ที่จะทำให้การปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เป็นไปได้ เพราะการที่จะทำเรื่องที่ทั้งยากและใหญ่ ปฏิเสธไม่ได้ว่าจำเป็นต้องใช้พลังของคนเป็นวงกว้างทั้งจากฝ่ายที่เห็นด้วยและฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน เพื่อให้ข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์กลายเป็นฉันทามติของสังคม และการที่จะทำให้เกิดสิ่งนั้นได้ ต้องมีรูปแบบการรณรงค์และทำงานทางความคิดที่หลากหลาย

บรรยากาศแบบนี้ การที่สังคมเดินทางมาถึงวันนี้ จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากขาดประชาชนผู้มีความกล้าหาญออกมาร่วมกันริเริ่มลงมือทำ ให้ความฝันที่อยากเห็นสังคมที่มีความเป็นธรรมมากกว่านี้ สังคมที่ไม่ต้องมีใครหรือเยาวชนอนาคตของชาติคนใดต้องถูกจับกุมคุมขัง เพียงเพราะพวกเขากล้าพูดความจริง กล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก และเป็นสังคมที่ทุกอุดมการณ์ความฝันสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงที่เปิดให้มีการเข้าชื่อออนไลน์ยกเลิก 112 มีประชาชนเห็นด้วยมาร่วมลงชื่อแล้วทั้งสิ้น 100,033 รายชื่อ

ขอขอบคุณสามัญชนคนธรรมดาทุกคนที่ออกมารวมตัวกันลงมือทำแปรเปลี่ยนความฝันให้เกิดเป็นพลัง ส่งเสียงบอกสังคม บอกผู้มีอำนาจว่าหมดเวลา 112 ถึงเวลาคืนอนาคตสังคมไทย และพลังทั้งหมดเหล่านี้ยังสามารถช่วยเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายอาญามาตรา 112 ส่งเสียงบอกพวกเขาว่าไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพัง

แต่ภารกิจครั้งนี้ยังไม่จบ จำเป็นต้องเดินหน้ารณรงค์อย่างต่อเนื่องต่อไปและต้องการรายชื่อที่มากขึ้นอีกกว่านี้อีก เพราะนี่จะเป็นการเดินทางครั้งสำคัญและเป็นการเดินไกลของสังคมไทยอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ทั้งแรงกายและแรงใจจากทุกคนที่เห็นด้วยกับการยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา 112 ช่วยกันรณรงค์ ช่วยกันทำงานทางความคิด ช่วยกันเชิญชวนคนใกล้ตัว ญาติพี่น้อง มาร่วมกันลงชื่อแสดงพลังให้ได้มากที่สุด และช่วยกันทำให้คนอื่นๆ เห็นด้วยว่า หมดเวลา 112 ถึงเวลาคืนอนาคตสังคมไทย

ลงชื่อออนไลน์ได้ที่นี่ : https://www.no112.org