xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ ปฏิบัติภารกิจ ตปท.ครั้งแรก บินร่วมประชุมรัฐภาคีฯ ที่สหราชอาณาจักร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร 2 (กองบิน 6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ พร้อมด้วยนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.การต่างประเทศ และนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะรวม 30 คน เดินทางด้วยเครื่องบินแอร์บัส 340 ไปยังท่าอากาศยาน Glasgow Prestwick เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร เพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 ที่เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 โดยจะมีการแวะเติมน้ำมันตามจุดต่างๆ  จึงต้องออกเดินทางจากประเทศไทยเร็วกว่ากำหนดเดิมที่วางไว้ ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 18 ชั่วโมง

ทั้งนี้ ถือเป็นการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศเป็นครั้งแรก ภายหลังจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทั่วโลก