xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ประกันตน ม.40 ติดโควิดรับเงินชดเชยสูงสุดวันละ 300 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ตามที่มีการนำเสนอข่าวประเด็นเรื่อง ผู้ประกันตนมาตรา 40 ติดโควิด-19 รับเงินชดเชยสูงสุดวันละ 300 บาท ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หากผู้ประกันตน ม.40 ติดเชื้อโควิด-19 สามารถเข้ารับการรักษากับสถานพยาบาล หรือเข้ารับการรักษา Hospitel หรือ รพ. สนาม จะใช้สิทธิรักษาพยาบาลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพได้ และช่วงเวลาที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล หรือ Hospitel หรือ รพ. สนาม สามารถเบิกค่าทดแทนขาดรายได้กับประกันสังคมได้ ดังนี้

1. ช่วงที่เข้ารับการรักษา ในสถานพยาบาล หรือ Hospitel หรือ รพ. สนาม ถือว่าเป็นผู้ป่วยในเบิกค่าทดแทนขาดรายได้ วันละ 300 บาท

2. ช่วงที่ออกจากสถานพยาบาล หรือ Hospitel หรือ รพ. สนาม กลับบ้านกักตัวอีก 14 วัน ถือว่าเป็นผู้ป่วยนอก เบิกค่าทดแทนขาดรายได้ วันละ 200 บาท แต่ทั้งนี้ต้องมีใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัว และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก สำนักงานประกันสังคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506