xs
xsm
sm
md
lg

กนอ.เร่งศึกษาแนวทางจัดตั้งนิคมฯ ราชทัณฑ์ หวังแก้ปัญหาผู้ต้องหาล้นคุก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.เร่งศึกษาแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ หลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการศึกษาจัดตั้งนิคมฯของกระทรวงยุติธรรม เพื่อแก้ปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำ ฝึกทักษะอาชีพ พัฒนายกระดับฝีมือแรงงาน

เบื้องต้น จะดำเนินการในลักษณะของการเชิญชวนผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม เป็นผู้จัดหาที่ดินของเอกชนและพัฒนาเป็นนิคมฯ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โดยรัฐสนับสนุนสิทธิประโยชน์ต่างๆ ส่วนการคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจะเน้นนวัตกรรม แรงงานใช้ทักษะฝีมือ และรูปแบบธุรกิจที่ทันสมัย เน้นศึกษาความเป็นไปได้ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ และ จ. สมุทรสาครก่อน