xs
xsm
sm
md
lg

กัมพูชาเปิดตัวแผนแม่บทพัฒนาท่องเที่ยวเสียมราฐ ปี 2021-2035

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

กัมพูชาเปิดตัวแผนแม่บทเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเสียมราฐ ประจำปี 2021-2035 โดยตั้งเป้าหมายเปลี่ยนจังหวัดทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศสู่จุดหมายท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นายอุน พรมนิโรธ รองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ระบุว่า แผนแม่บทดังกล่าวมีความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเสียมราฐในระยะยาว โดยแผนแม่บทจะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพ ความปลอดภัย และการพัฒนาที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเสียมราฐในยุคหลังการระบาดใหญ่ของโรค โควิด-19

ด้านนายทอง คูน รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา เปิดเผยว่า แผนแม่บทได้กำหนดขอบเขตกลยุทธ์สำคัญ 7 ประการ สำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเสียมราฐ ได้แก่ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลัก การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวใหม่ การส่งเสริมการท่องเที่ยว การยกระดับคุณภาพและความยั่งยืนของการท่องเที่ยว การจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนความเชื่อมโยงและหลักธรรมาภิบาลการท่องเที่ยว พร้อมระบุว่า แผนแม่บทจะเปลี่ยนจังหวัดเสียมราฐเป็นจุดหมายท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในกัมพูชา และกลายเป็นจุดหมายท่องเที่ยวหลักในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้