xs
xsm
sm
md
lg

จิตอาสาอุตรดิตถ์ร่วมทำความสะอาดวัดศรีอุทุมพรคณารักษ์ ในโอกาสวันปิยมหาราช

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอเมืองลับแล จ.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย พ.ท.พงษ์พันธ์ โสมขันเงิน ผบ.ป.21 พัน 20 กำลังพลจิตอาสา กองพลทหารม้าที่ 1 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 ส่วนราชการ ผู้นำหมู่บ้าน ประชาชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด บริเวณวัดศรีอุทุมพรคณารักษ์ ต.แม่พูล อ.ลับแล เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช และเพื่อเป็นการส่งเสริมการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในชุมชนให้สืบต่อไป โดยได้ดำเนินการเก็บเศษวัสดุก่อสร้าง กวาดเศษใบไม้ กิ่งไม้ และทำความสะอาดศาลาการเปรียญ ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ เพื่อปรับภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณประโยชน์ร่วมกันให้เกิดความร่มรื่นสวยงามตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างทัศนคติรู้รักสามัคคีและช่วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานทหารกับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย