xs
xsm
sm
md
lg

มาเลย์สั่ง ขรก.ที่มีปัญหาสุขภาพต้องได้ฉีดวัคซีนโควิดครบโดสภายใน 1 พ.ย.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

หน่วยงานข้าราชการพลเรือนของมาเลเซีย ประกาศเตือนวันนี้ (21 ต.ค.) ว่า ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดส ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน และเป็นหลักประกันว่าหน่วยงานของรัฐจะสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น หากไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว จะถูกลงโทษทางวินัย หรือถูกให้ออกจากราชการ

ทั้งนี้ มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเพียงร้อยละ 1.6 หรือประมาณ 16,900 คน ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน ขณะที่มีประชาชนที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว กว่า 22.9 ล้านคน หรือร้อยละ 70 ของประชากรทั้งหมด