xs
xsm
sm
md
lg

"ศรีสุวรรณ"ร้อง ป.ป.ช.-กกต.สอบเพื่อไทยวิดีโอคอล"โทนี่"ชี้นำหรือครอบงำพรรคฯ หรือไม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมื่อเวลา 10.00 น. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เดินทางไปยื่นคำร้องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจสอบและวินิจฉัย กรณีที่นายทักษิณ ชินวัตร ได้วิดีโอคอลเข้ามาพูดคุยกับ ส.ส.และผู้บริหารของพรรคเพื่อไทย กลางวงงานเลี้ยงสังสรรค์ ในพื้นที่ย่านเหม่งจ๋าย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือครอบงำหรือชี้นำพรรคการเมืองหรือไม่นั้น

การจัดเลี้ยงสังสรรค์ดังกล่าวมี ส.ส.พรรคเพื่อไทย เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก แต่ปรากฏว่ามีการเสริฟไวน์หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในงานเลี้ยงดังกล่าวด้วย ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนด ฉบับที่ 34 ที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2548 ประกอบมาตรา 34 (6) ของ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ซึ่งผู้ที่อยู่ในงานเลี้ยงดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง บางคนเป็นถึงผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนฯ แต่กลับปรากฏว่าได้กระทำเสียเอง ซึ่งอาจเข้าข่ายการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง อันอาจเป็นความผิดตามกฎหมาย ซึ่งอยู่ในอำนาจของ ป.ป.ช.ที่จะทำการไต่สวน วินิจฉัย และเสนออัยการฟ้องต่อศาลเพื่อลงโทษให้พ้นจากตำแหน่งและตัดสิทธิการสมัครรับเลือกตั้งได้

นอกจากนั้น การที่ ส.ส. และผู้บริหารของพรรคเพื่อไทย มีปฏิสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับนายทักษิณ ถึงขนาดให้วิดีโอคอลเข้ามาพูดคุยด้วย อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 28 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ได้ เพราะกฎหมายดังกล่าวกำหนดว่า "ห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอมหรือกระทําการใดอันทําให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่ สมาชิกกระทําการอันเป็นการควบคุม ครอบงํา หรือชี้นํา กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทําให้ พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม" ส่วนนายทักษิณ ก็อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา 29 ที่กำหนดว่า "ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่สมาชิกพรรคการเมืองกระทําการใดอันเป็นการควบคุม ครอบงํา หรือชี้นํา กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทําให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่า โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม"

สมาคมฯ จึงต้องไปร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) วินิจฉัยว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ด้วย เพราะอาจเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 92 (3) ของกฎหมายดังกล่าว และ กกต.มีหน้าที่ที่จะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคนั้นได้

ทั้งนี้ ส.ส.และผู้บริหารพรรคเพื่อไทยที่ปรากฏในงานเลี้ยง อาทิ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ นายพิชัย นริพทะพันธุ์ นายเกรียง กัลป์ตินันท์ นายไชยา พรหมมา นายประเสริฐ จันทรรวงทอง นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล นายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ นายนพ ชีวานันท์ นายชลน่าน ศรีแก้ว น.ส.กิตติ์ธัญญา วาจาดี และยังมีนายภูมิธรรม เวชยชัย อีกด้วย