xs
xsm
sm
md
lg

สงขลาวิกฤต! ติดโควิดพุ่งเฉียด 500 ยอดสะสมทะลุ 4 หมื่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.สงขลา รายงานผลการตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชน พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันที่ 19 ตุลาคม ในพื้นที่ จ.สงขลา 498 ราย เพิ่มยอดสะสมเป็น 40,525 ราย มากที่สุดเป็นอันดับ 4 ของประเทศ และอันดับ 3 ของภาคใต้ รองจาก จ.ยะลา และ จ.นครศรีธรรมราช เสียชีวิตสะสม 172 ราย ได้รับวัคซีนร้อยละ 49 ของกลุ่มเป้าหมาย 1.4 ล้านคน

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ยังพบมากที่สุดจากกลุ่มผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อในพื้นที่ ใน อ.หาดใหญ่ จะนะ เมือง รัตภูมิ สิงหนคร เทพา สะเดา และ อ.สะบ้าย้อย ส่วนอีก 8 อำเภอ พบบ้างแต่ไม่มากนัก รองลงมา กลุ่มผู้มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค กลุ่มรอการสอบสวนโรค กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในชุมชน โรงงาน ตลาด ร้านค้า และกลุ่มตรวจหาเชื้อด้วยตนเอง (ATK)

นายเจษฏา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จ.สงขลา ตั้งเป้าลดผู้ติดเชื้อรายใหม่ให้เหลือวันละ 300 คน และลดอัตราการเสียชีวิตและความลดแรงลงให้เหลือน้อยที่สุด ตั้งด่านสกัดการเดินทางเข้า-ออกกับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังพบผู้ติดเชื้อยังสูงแบบเข้มข้น ฉีดวัคซีนให้ครบร้อยละ 70 ของเป้าหมายภายในสิ้นเดือนตุลาคม ซึ่งขณะนี้ จ.สงขลา ได้รับการจัดสรรซีนวันไฟเซอร์ 15,000 โดส แอสตร้าเซนเนก้า 40,000 โดส กระจายไปยังหน่วยฉีดวัคซีนแล้ว