xs
xsm
sm
md
lg

ทล.รายงานสถานการณ์น้ำท่วม-ดินสไลด์ 14 จังหวัด รวม 62 แห่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

กรมทางหลวงรายงานสถานการณ์ น้ำท่วม และดินสไลด์ ในโครงข่ายทางหลวง ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. ดังนี้
 
น้ำท่วม/ดินสไลด์ 14 จังหวัด รวม 62 แห่ง การจราจรผ่านได้ 45 แห่ง
ผ่านไม่ได้ 17 แห่ง
 
1.จ.ขอนแก่น ( 5 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ 2 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง  
 
2.จ.มหาสารคาม ( 2 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง
 
3.จ.นครราชสีมา ( 7 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ 7 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ – แห่ง
 
4.จ.ชัยภูมิ ( 7 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ 4 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 3. แห่ง
 
5.จ.ชัยนาท ( 1 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ - แห่ง
 
6.จ.ลพบุรี ( 2 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ 2 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ - แห่ง
 
7.จ.นนทบุรี ( 3 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ - แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง
 
8.จ.อ่างทอง ( 21 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ 19 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง
 
9.จ.พระนครศรีอยุธยา ( 4 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง
 
10.จ.สุพรรณบุรี  ( 4 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้  2 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง
 
11.จ.อุทัยธานี  ( 1 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้  1 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ - แห่ง
 
12.จ.ปราจีนบุรี ( 3 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ 3 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ – แห่ง
 
13.จ.สระแก้ว ( 1 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ - แห่ง
 
14.จ.ตาก ( 1 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ - แห่ง