xs
xsm
sm
md
lg

เชียงใหม่จัดสรรวัคซีนโควิด 4 พันโดส ระดมฉีดผู้ค้าตลาดเมืองใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานศูนย์บริหารการจัดการวัคซีนฯ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือแนวทางบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยในที่ประชุมได้รายงานถึงสถานการณ์การฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่ม 608 ในจังหวัดเชียงใหม่ ว่า ขณะนี้มีอำเภอแม่วาง และอำเภอสันทราย ที่สามารถฉีดวัคซีนให้กับกลุ่ม 608 ได้ใกล้ถึงร้อยละ 70 ของประชากรในพื้นที่แล้ว และจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนแวคเพิ่มจากส่วนกลางมาอีก 86,800 โดส คาดว่าจะมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคมนี้ โดยทางคณะกรรมการฯ มีมติให้ทุกศูนย์ฉีดฯ เตรียมพร้อมขยายศักยภาพให้สามารถฉีดวัคซีนตามที่ได้รับการจัดสรรไปให้แก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงตามเป้าหมายที่วางไว้

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้จัดสรรวัคซีนซิดนแวคเพิ่มอีก 4,000 โดส ให้กับเทศบาลนครเชียงใหม่ จากเดิมที่ได้จัดสรรไปวานนี้ (14 ต.ค. 64) 3,000 โดส สำหรับนำไปฉีดให้แก่กลุ่ม 608 ในชุมชนและกลุ่มตลาดที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับตลาดเมืองใหม่ เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จากคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่

สำหรับคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ พบผู้ติดเชื้อ 75 คน รวมผู้ติดเชื้อทั้งหมด 663 คน ส่วนมากยังคงพบในกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในตลาด พนักงานเข็นรถรับส่งผักหรือสินค้าทั่วตลาด พ่อค้าแม่ค้าตลาดอื่นๆ และผู้สัมผัสร่วมบ้านที่กระจายไปเกือบทุกอำเภอ ทั้งที่เพิ่งเข้ามาตรวจครั้งแรก และครั้งที่ 2 ระหว่างการกักตัว ถึงแม้ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ในคลัสเตอร์นี้จะลดลง แต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เนื่องจากตรวจพบว่ามีกลุ่มเสี่ยงหลายคนยังไม่เข้ารับการตรวจและกักตัวอย่างเคร่งครัด