xs
xsm
sm
md
lg

โรงรับจำนำ กทม.ประกาศปรับ ดบ.ใหม่ทั้ง 21 แห่ง หวังแบ่งเบาภาระ ปชช.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (13 ต.ค.) สถานธนานุบาล กรุงเทพมหานคร หรือ โรงรับจำนำ กทม. ประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยโรงรับจำนำ กทม.ใหม่ ทั้ง 21 แห่ง เพื่อช่วยเหลือประชาชน และเพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีผลตั้งแต่วันนี้ (13 ต.ค.) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 บาทต่อเดือน โดยจํากัดวงเงินรับจำนำไว้ที่ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อ 1 ราย และต่อสถานธนานุบาล 1 แห่ง

2. เงินต้น 5,001 - 15,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาท ต่อเดือน

3. เงินต้นเกิน 15,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 บาท ต่อเดือน

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจใช้บริการ สามารถนำสินทรัพย์มาฝากไว้กับสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร(โรงรับจำนำ กทม.) ทั้ง 21 แห่ง และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร