xs
xsm
sm
md
lg

เลขาฯ ศอ.บต.ลงพื้นที่ปัตตานี ติดตามการพัฒนา ศก.ฐานราก จชต.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงปูดำ ต.บางตาวา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เพื่อติดตามความก้าวหน้า การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงปูทะเล ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ทาง ศอ.บต. ได้ส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงปูทะเล เพื่อเป็นอีกหนึ่งอาชีพของประชาชนชายฝั่งทะเลนอกเหนือจากอาชีพประมง เพื่อหวังให้มีรายได้หลายช่องทาง 

สำหรับ ต.บางตาวา มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล แต่มีน้ำจืดตลอดทั้งปี จึงได้ชื่อว่าบางตาวา ซึ่งแปลว่า น้ำจืด เป็นตำบลเล็กๆ ที่มีหมู่บ้านจำนวน 2 หมู่บ้านประชากร 3,861 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการประมงเป็นอาชีพหลัก และรับจ้างเป็นอาชีพรอง