xs
xsm
sm
md
lg

สถานการณ์โควิด-19 เรือนจำชะลอตัว เหลือเรือนจำสีแดง 17 แห่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถาน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น.) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 67 ราย (พบในเรือนจำสีแดง 22 ราย และในห้องแยกกักโรคผู้ต้องขังรับใหม่ 45 ราย) รักษาหายเพิ่ม 240 ราย เสียชีวิต 1 ราย (จากทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรม
เขาพริก) ทำให้มีผู้ติดเชื้อที่ยังอยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ 2,348 ราย (กลุ่มสีเขียว 76.6% สีเหลือง 22.7% และสีแดง 0.7%)

นายอายุตม์ กล่าวว่า ในวันนี้พบการระบาดเพิ่มในเรือนจำอำเภอทุ่งสง ขณะที่มีเรือนจำพ้นจากการระบาดเพิ่ม 2 แห่ง คือ เรือนจำอำเภอหลังสวน และทัณฑสถานหญิงชลบุรี ส่งผลให้มีเรือนจำสีแดงลดลงอยู่ที่ 17 แห่ง และเรือนจำสีขาว 125 แห่ง โดยมีผู้ติดเชื้อรักษาหายสะสม 66,686 ราย หรือกว่า 93.8% ของผู้ติดเชื้อสะสม 71,078 ราย เสียชีวิตสะสม 159 ราย คิดเป็นอัตรา 0.2% ของผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด

นายอายุตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดในระยะนี้ แม้จะยังพบเรือนจำแพร่ระบาดใหม่และพบผู้ติดเชื้อเพิ่มแต่ถือว่ายังค่อนข้างชะลอตัว โดยปัจจุบันมีเรือนจำที่ยังอยู่ระหว่างควบคุมการระบาดทั้งสิ้น 6 แห่ง (ระบาดใหม่ 4 แห่ง และระบาดซ้ำ 2 แห่ง) ขณะที่มีเรือนจำอยู่ในแผนสิ้นสุดการระบาดของโรคแล้วทั้งสิ้น 11 แห่ง ซึ่งคาดว่าภายในเดือนตุลาคมนี้ จะสามารถสิ้นสุดการระบาดได้ทั้งหมด

ด้านการดำเนินการฉีดวัคซีนแก่ผู้ต้องขัง กรมราชทัณฑ์ได้ฉีดวัคซีนไปแล้วทั้งสิ้น 235,392 โดส เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 7,488 โดส แบ่งเป็นการฉีดวัคซีนแก่ผู้ต้องขังเข็มที่ 1 จำนวน 174,218 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 61,174 ราย และยังอยู่ระหว่างประสานโรงพยาบาลแม่ข่ายเพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มแรกแก่ผู้ต้องขังจนครบทุกรายภายในสัปดาห์นี้