xs
xsm
sm
md
lg

ร.10 พระราชทานถุงยังชีพช่วยผู้ประสบอุทกภัย อ.โนนสูง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ โดยมี พันจ่าโททวี พิมพ์อุบล นายอำเภอโนนสูง เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทาน รวม 1,050 ชุด มอบให้กับตัวแทนชาวบ้าน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย

สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอโนนสูงมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ปริมาณน้ำเริ่มลดลง มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 13 ตำบล 70 หมู่บ้าน 12 ชุมชน 4,185 ครัวเรือน