xs
xsm
sm
md
lg

เลขาฯ กกต.มั่นใจน้ำท่วมไม่เป็นอุปสรรคการรับสมัครสมาชิก-นายก อบต.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงการเปิดรับสมัครผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคมนี้ และบางพื้นที่อาจอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วม ว่า กกต. มีระเบียบรองรับเอาไว้แล้ว โดยได้มอบหมายให้เป็นดุลพินิจของ กกต. ท้องถิ่น เป็นผู้พิจารณาสถานการณ์ และสถานที่เปิดรับสมัครที่มีความเหมาะสม

ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 กกต. ได้หารือกับกรมควบคุมโรคแล้ว เพื่อวางมาตรการให้สอดคล้องกับมาตรฐานการป้องกันโรค ทั้งการเว้นระยะห่าง การตรวจวัดอุณหภูมิ และเพิ่มคูหาลงคะแนนไว้สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงหรือมีอุณหภูมิร่างกายเกินกว่า 37 องศาเซลเซียส

นอกจากนี้ เลขาธิการ กกต. ยังกล่าวถึงการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ว่า สำนักงาน กกต. อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดทั้งการแบ่งเขตเลือกตั้ง การใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ และวิธีการคำนวณ เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว กกต. จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปทันที