xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ เมืองสองแควสั่งเตรียมรับมวลน้ำก้อนใหญ่จากสุโขทัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายอิทธิพล บุบพะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันตรวจสถานการณ์น้ำแม่น้ำยมที่บริเวณประตูระบายน้ำบางแก้ว ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก หลังจากน้ำจากจังหวัดสุโขทัย เริ่มหลากเข้าสู่ในพื้นที่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก แล้ว และเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำรองรับน้ำหลาก ฝั่งซ้าย แม่น้ำยม ตามโครงการบางระกำโมเดล ที่ขณะนี้มีปริมาณน้ำเข้าพื้นที่แล้ว 323.95 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 80 โดยทุ่งรับน้ำบางระกำโมเดลในปีนี้สามารถรับน้ำทั้งสิ้น 265,000 ไร่ สามารถรองรับน้ำ 400 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันรับน้ำเข้าพื้นที่แล้ว จำนวน 187,741 ไร่ โดยจากการตรวจสอบพบว่า จะมีมวลน้ำก้อนใหญ่จากจังหวัดสุโขทัยที่จะมาถึง อ.บางระกำ ใน 3-5 วันนี้ อีกกว่า 300 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งก็จะทำให้พื้นที่รับน้ำทุ่งบางระกำโมเดล เต็ม 100% ส่งผลให้ต้องเร่งระบายน้ำ น้ำแม่น้ำยมผ่านอาคารชลประทาน ได้แก่ ประตูระบายน้ำวังสะตือ ในอัตราสูงสุด ผันน้ำจากแม่น้ำยม ลงสู่แม่น้ำน่าน ผ่าน คลอง DR-2.8 และ DR-15.8 รวมทั้งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ เร่งการระบายน้ำ ที่แม่น้ำยม จุดสะพานบ้านวังเป็ด อ.บางระกำ จำนวน 6 เครื่อง โดยสามารถผันน้ำออกไปสู่ราบลุ่มภาคกลางวันละ 40 ล้านลูกบาศก์เมตร

จากสถานการณ์จะส่งผลกระทบให้ระดับน้ำในแม่น้ำยมสายหลัก ในเขต อ.บางระกำ และแม่น้ำสายเก่า-คลองเมม-คลองบางแก้ว ในเขต อ.พรหมพิราม และ อ.บางระกำ มีระดับน้ำสูงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ประกอบน้ำที่ไหลหลาก จากพื้นที่ตอนบนจากจังหวัดสุโขทัย ทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งและท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำจึงขอประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนประชาชน ที่อาศัยอยู่ริมตลิ่ง แม่น้ำยม แม่น้ำยมสายเก่า คลองเมม-คลองบางแก้ว ขอให้เตรียมการขนของขึ้นที่สูง ขนย้ายสัตว์เลี้ยง ที่อยู่ในที่ลุ่มต่ำ ตรวจสอบจุดที่คันดินต่ำ เพื่อเสริมระดับการป้องกัน และติดตามข่าวสาร สถานการณ์น้ำ สภาพภูมิอากาศ อย่างใกล้ชิด จากทางหน่วยราชการ