xs
xsm
sm
md
lg

ผบ.ตร.สั่งทุกหน่วยประสานหน่วยงานขับเคลื่อนนโยบาย รบ.-ศบค.หลังผ่อนคลายมาตรการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) กล่าวว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) มีมติให้ขยายเวลาการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ออกไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 พร้อมทั้งผ่อนคลายมาตรการและอนุญาตให้เปิดกิจการเพิ่ม ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไปนั้น โดยมติ ศบค. ดังกล่าวได้ปรับลดระยะเวลาเคอร์ฟิวเป็นช่วง 22.00-04.00 น. ปรับลดระยะเวลาการกักตัวสำหรับผู้เดินทางเช้าราชอาณาจักร สำหรับผู้ที่มีเอกสารการฉีดวัคซีนให้กักตัว 7 วัน สำหรับผู้ที่ไม่มีเอกสารการฉีควัคซีนให้กักตัว 10-14 วัน ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกชื่อ รามถึงตลาดสด สามารถเปิดได้ถึงเวลา 21.00 น. สามารถเล่นดนตรีในร้านอาหารได้ รวมถึงอนุญาตให้เปิดกิจการเพิ่ม ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ร้านทำเล็บ ร้านสัก สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สถานที่เล่นกีฬาในร่ม และโรงภาพยนตร์ ภายใต้เงื่อนไขและมาตรการควบคุมของ ศบค. โดยยังคงห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวมากกว่า 25 คน และยังคงแบ่งพื้นที่ตามระดับความเข้มงวดในการควบคุมการแพร่ระบาดเช่นเดิม คือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิดติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงไปการกำกับดูแล พร้อมกำชับการปฏิบัติของหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวของทุกพื้นที่ให้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานทหาร หน่วยงานสาธารณสุข ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด พร้อมสนับสนุนกำลังเมื่อมีการร้องขอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในทุกพื้นที่ รวมถึงการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดกับหน่วยร่วมปฏิบัติ เพื่อคัดกรองตามเงื่อนไขที่ ศบค. กำหนด ในเส้นทางเข้า-ออกพื้นที่ควบคุมสูงสูดและเข้มงวด และเส้นทางเข้า-ออกพื้นที่อื่นๆ รวมถึงตรวจสอบสถานประกอบการ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า หรือร้านค้าต่างๆ ให้ปฏิบัติตามคำสั่ง ประกาศ ข้อกำหนดของ ศบค. และคำสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง พร้อมเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงและพื้นที่เสี่ยงต่างๆ อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ยังกำชับให้ทุกหน่วยในสังกัดให้เตรียมพร้อมสำหรับภารกิจตามนโยบายรัฐบาลและ ศบค. พร้อมออกตรวจสอบพื้นที่ เพื่อให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการปฏิบัติตามประกาศ ข้อกำหนด มาตรการของ ศบค. และคำสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง อีกทั้งยังคงมาตรการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ออกตรวจสอบสถานประกอบการ สถานบันเทิง ร้านอาหารที่ลักลอบจำหน่ายสุรา จุดที่สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด-19 รวมถึงให้ผู้บังคับบัญชาในแต่ละพื้นที่คอยควบคุมกำกับการปฏิบัติของผู้ใตับังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด หากมีการปล่อยปละละเลย ก็จะพิจารณาความบกพร่องทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดต่อไป ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นเบาะแสการกระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวของมายังหมายเลขสายด่วน 191 หรือ 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง